Köpvillkor

Allmänt

Drivs av KM Gruppen AB (556718-2273).

Leverans

Leveransdagen är den dag då produkten lämnar vårt lager.
Produkter som finns i lager levereras normalt inom 1-2 arbetsdagar, övriga varor inom 1-2 veckor.
Om möjligt så levereras dina varor med Posten direkt till din brevlåda.
Större paket levereras med DHL, du får ett email från DHL med information om vart du hämtar dit paket.

Information om ångerrätt

När du som privatperson handlar av oss gäller föjande ångerrätt (detta gäller ej företag).
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.
Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren (KM Gruppen AB, Telegramvägen 44, 132 35 Saltsjö-Boo) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).
Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.
Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.
I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.
Ångerrätten gäller endast sådana produkter vi normalt lagerhåller.
Om du ångrar köpet betalar du själv returfrakt.

Paket som inte hämtas ut

För alla paket som inte hämtas ut debiteras du en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering.

Skadade paket

Alla paket som lämnar oss sker enligt ”fritt vårt lager”. Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det ska du anmäla det genast till den som levererar varan.

Ansvarsbegränsning

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för KM Gruppen AB skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
Ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits.