Rostfriskruv.se / Svar på frågor om rostfri skruv

Svar på vanligaste frågorna om rostfri skruv

Hur mäter man längden på en skruv

Huvudregeln när man mäter längden på en skruv är att man mäter så långt som skruven går in i materialet.
Dvs. på en skruv med försänkt skalle så mäter man hela skruvens längd.
På en skruv med skalle mäter man längden under skallen.

Rostfriskruv.se

Rostfriskruv Laddar